?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 电气百科:电容柜是干什么用的?加装电容柜起什么作用?电容柜的用?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="在我们从事电工职业中,经常在各大企业单位见到一个控制柜里放着一排排一层层电容器,很多同学都不知道做什么用的,今天留给大家详细介绍下。在工业、制造业工厂的配电系统中,经常会用到低压电容补偿柜。通常低压?.."><meta name="keywords" content="电容?电工,制造业工厂,配电系统"> <link href="/images/styleTemplatepubliccss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/images/styleTemplatetechcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/daiyun62/default/css/style.css"><script type="text/javascript" src="/tz.js"></script></head> <body> <div class="tech_box"> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="">返回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News.html"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology.html">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter.html">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition.html">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand.html">品牌</a></strong></li> <li><strong><a>论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic.html">专题</a></li> <li><a>视频</a></li> <li><a href="/ActivityExcellentCompany.html" target="_blank">活动</a></li> <li><a href="/MaterialMaterialList0.html">下载</a></li> <li><a href="/ArticleArticleList8.html">论文</a></li> <li><a href="/ArticleArticleList31.html">行情</a></li> <li><a href="/ArticleArticleList11.html">培训</a></li> <li><a href="/ArticleArticleList5.html">访谈</a></li> <li><a href="/ArticleArticleList9.html">应用</a></li> <li><a>协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents.html">人才</a></li> <li class="nav_font"><a>MRO</a></li> <li class="nav_font"><a>导航</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://qdhwedu.com/"> <img src="/images/imagestemplogo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a>新能源汽?img src="/images/imagesnew.gif" /></a><a>智能电器<img src="/images/imagesnew.gif" /></a><a>可穿戴设?img src="/images/imagesnew.gif" /></a></li><li><a>机器?img src="/images/imagesnew.gif" /></a><a>光伏<img src="/images/imagesnew.gif" /></a><a>自动?/a></li><li><a>物联?/a><a>云计?/a><a>节能环保</a></li><li><a>稳压?/a><a>变频?/a><a href="/html/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a>低压电器</a><a>高压电器</a><a>电线电缆</a></li><li><a>断路?/a><a>避雷?/a><a>电力电缆</a></li><li><a>继电?/a><a>隔离开?/a><a>通讯电缆</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a>仪器仪表</a><a>五金工具</a><a>防爆电器</a></li><li><a>电能?/a><a>电动工具</a><a>防爆?/a></li><li><a>流量?/a><a>电工工具</a><a>防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a>建筑电器</a><a>输配电设?/a><a>电子元器?/a></li><li><a>配电?/a><a>变压?/a><a>传感?/a></li><li><a>面板开?/a><a>电力金具</a><a>集成电路</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/imagestempad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="请输入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology.html">技术首?/a></li> <li><a href="/ArticleArticleList17.html">技术动?/a></li> <li><a href="/ArticleArticleList8.html">专业论文</a></li> <li><a href="/ArticleArticleList9.html">方案应用</a></li> <li><a href="/MaterialMaterialList0.html">资料下载</a></li> <li><a href="/User.html">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://qdhwedu.com/" target="_blank">网站首页</a> >> <a href="/Technology.html" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/ArticleArticleList32.html" target="_blank">电气百科</a> >> <span>正文</span></div> <div class="maincontent"> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>电气百科:电容柜是干什么用的?加装电容柜起什么作用?电容柜的用?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源:zjx987654 作者:??点击?span id="HitNum"></span>?时间?span id="dTime">2019/12/11 15:55:22</span><input type="hidden" id="ID" value="100908133"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[电气百科:电容柜是干什么用的?加装电容柜起什么作用?电容柜的用途]:在我们从事电工职业中,经常在各大企业单位见到一个控制柜里放着一排排一层层电容器,很多同学都不知道做什么用的,今天留给大家详细介绍下。在工业、制造业工厂的配电系统中,经常会用到低压电容补偿柜。通常低压?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 在我们从事电工职业中,经常在各大企业单位见到一个控制柜里放着一排排一层层电容器,很多同学都不知道做什么用的,今天留给大家详细介绍下?</p> <p style="text-indent:2em;"> 在工业、制造业工厂的配电系统中,经常会用到低压电容补偿柜。通常低压电容补偿柜是由电力电容器、电抗器、避雷器、断路器、功率因数自动补偿控制装置、隔离开关、热继电器、盘面仪表等元件构成?</p> <p style="text-indent:2em;"> 低压电容补偿柜在电力系统中,主要是利用低压电力电容器起到无功补偿的作用,以此提升功率因数、改善电能质量环境。补偿柜作用是:电流超前电压九十度,利用电容器的并联来提升线路电压,降低无功损耗?</p> <p style="text-indent:2em;"> 作为电工应该学过,线圈隔交通直,在线圈给电的时候,有一个电流建立磁场,断电的时候,线圈反会发电,等于把电还回来了,在电机里都是这样的线圈,在交流电这样的交换每秒钟?00次,有功计量的是你用掉的电,这部分电用了又还回去了,就是无功,电容的功能就是把还回去的存起来,下次用的时候用上?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1.电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿,电力系统的用电设备在使用的过程中会产生电感性的无功功率,这一现象会导致电源的容量使用效率降低,为此需要通过适当的增加电容的方式中和电感性,改善电源?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2.电容补偿的作用:并联电容产生电容电流抵消电感电流,将不做功的所谓无功电流减少到一定范围之内,在电力系统中保持无功平衡?</p> <p style="text-indent:2em;"> 3.具体怎么选型需要根据变压器的容量来选择,大多数一般补偿为变压器容量的三分之一左右?</p> <p style="text-indent:2em;"> 那什么是无功功率? </p> <p style="text-indent:2em;"> 无功功率指在具有电感性或电容性的交流电路里,电感(或电?在一个周期中的一半的时间里把交流电源的能量变成磁场或者电场能量给储存起来,而在另一半个周期的时间里又把储存的磁场或者电场能量给送还电源。此时它们仅仅只是与交流电源进行能量的交换,实际上并没有真正消耗能量,只是在交流电路内发生电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。人们把这种具有电感性或电容性与交流电源之间进行能量交换的最大速率称为无功功率,它最大特点是不对外做功,而是转变为其它形式的能量。用字母符号Q表示,单位为乏尔(Var)或者千乏尔(Kar)?</p> <p style="text-indent:2em;"> 简单地说,凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场就得消耗无功功率,其无功功率的数学表达式为Q=UIsin </p> <p style="text-indent:2em;"> <span>电容柜的开:开启时应先检查各开关、断路器是否闭合,然后把柜门关上、门把扭在闭合位置,确认无误,将刀开关闭合?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> 停时顺序是:将无功功率控制器设置为手动运行,利用手动下翻键,把电容器顺序全部退出,然后再将刀开关拉开,严禁带负荷拉开刀闸,以防发生电弧事故?</p> <p style="text-indent:2em;"> 电容柜内断路器下端是不能接线用以其他作用的,电容柜是提高功率因素的,不能带负载?</p> <p style="text-indent:2em;"> 电容补偿柜是利用电容的容抗来补偿电感负载的感抗。减少无功电流,提升线路电压,降低无功损耗,达到节能的效果。利用功率因数表观察,通过投切电容的数量,功率因数达到或接?时,电容柜正常?</p> <p style="text-indent:2em;"> 电容补偿柜里面全部是补偿电容和接触器等,也就是说它是采用电容的移相原理来补偿设备产生的无功损耗的。一般停电或者送电不用操作,它可以随总电源的开启和关闭并列运行的。一般只要注意随时检查里面电容有没有漏液或者发出异响等不正常情况就可以了?</p> <p style="text-indent:2em;"> 电力电容器周围环境的温度不可太高。如果环境温度太高,电容工作时所产生的热就散不出去;而如果环境温度过低,电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度一般以40℃为上限。我国大部分地区的气温都在这个温度以下,所以通常不必采用降温设施。如果电容器附近存在着某种热源,有可能使室温上升到40℃以上,这时就应采取通风降温措施,否则应立即切除电容器。电容器环境温度和下限应根据电容器中介质的种类和性质来决定。电力电容器工作时,其内部介质的温度应低?5℃,不得超过70℃,否则会引起热击穿,或者引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,一般为50~60℃,不得超过60℃?</p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/imagescode.jpg" alt="关注有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器网:此内容转载于合作媒体或互联网其它网站,中国工业电器网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述!</br>新闻、技术文章投稿QQ?28246603 邮箱:news@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/html/text32191213AD100908279_1.html" target="_blank">电气百科:电气人必看,很详细的配电知识!</a></li><li>· <a href="/html/text32191213AD100908277_1.html" target="_blank">电气百科:「收藏」电气人必看,很详细的配</a></li><li>· <a href="/html/text32191213AD100908208_1.html" target="_blank">电气百科:「收藏」一篇文章让你秒懂“输?/a></li><li>· <a href="/html/text32191213AD100908206_1.html" target="_blank">电气百科:「涨知识」人越来越离不开电,?/a></li><li>· <a href="/html/text32191213AD100908205_1.html" target="_blank">电气百科:「收藏」电工触电的反思!切记</a></li><li>· <a href="/html/text32191213AD100908196_1.html" target="_blank">电气百科:直流断路器主要包括哪些?/a></li><li>· <a href="/html/text32191213AD100908195_1.html" target="_blank">电气百科:什么是接线端子?/a></li><li>· <a href="/html/text32191211AD100908143_1.html" target="_blank">电气百科:孔板节流装置流量计的安装要?/a></li><li>· <a href="/html/text32191211AD100908142_1.html" target="_blank">电气百科:一起辅汽系统汽水冲击事件分析,</a></li><li>· <a href="/html/text32191211AD100908141_1.html" target="_blank">电气百科:电气设备安装工程的七大组成部分</a></li> </ul> </div> <div class="comments"> <h4>网友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/imagestempcomments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/html/UserLogin.aspx.html" target="_blank">用户登录</a>  <a href="/html/UserRegistered.aspx.html" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/html/UserRegistrationForget.aspx.html" target="_blank">忘记密码?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/imagestempad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news.html">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/html/text32191213AD100908279_1.html" target="_blank">电气百科:电气人必看,很详细</a></li><li>·<a href="/html/text32191213AD100908277_1.html" target="_blank">电气百科:「收藏」电气人必看?/a></li><li>·<a href="/html/text32191213AD100908208_1.html" target="_blank">电气百科:「收藏」一篇文章让?/a></li><li>·<a href="/html/text32191213AD100908206_1.html" target="_blank">电气百科:「涨知识」人越来越离</a></li><li>·<a href="/html/text32191213AD100908205_1.html" target="_blank">电气百科:「收藏」电工触电的?/a></li><li>·<a href="/html/text32191213AD100908196_1.html" target="_blank">电气百科:直流断路器主要包括</a></li><li>·<a href="/html/text32191213AD100908195_1.html" target="_blank">电气百科:什么是接线端子?/a></li><li>·<a href="/html/text32191211AD100908143_1.html" target="_blank">电气百科:孔板节流装置流量计</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教?div class="more3"><a href="/news.html">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/html/text32191126AD100907416_1.html" target="_blank">电气百科:热式气体质量流量计</a></li><li>·<a href="/html/text32191126AD100907401_1.html" target="_blank">电气百科:涡街流量计与节流式</a></li><li>·<a href="/html/text32191125AD100907361_1.html" target="_blank">电气百科:HDGB无线高低压电?/a></li><li>·<a href="/html/Article9191025AD100906034_1.html" target="_blank">浩迪智云系统商业成功案例:佛</a></li><li>·<a href="/html/Article15191024AD100905983_1.html" target="_blank">电气百科:什么是防爆灯?</a></li><li>·<a href="/html/Article9190921AD100905025_1.html" target="_blank">浩迪科技智能电表成功案例:丽</a></li><li>·<a href="/html/text32190920AD100905014_1.html" target="_blank">电气百科:如何修理维护力士乐</a></li><li>·<a href="/html/text32190920AD100905006_1.html" target="_blank">电气百科:宝德角座阀的安装与</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/imagestempad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic.html">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="/specialjqr.html" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器人产品专?/a></li><li>· <a href="/Special2019053001.html" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜?G技术及?/a></li><li>· <a href="/Specialgjc.html" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销系统,让企业?/a></li><li>· <a href="/Special2019052402.html" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题:智能机器人 智能?/a></li><li>· <a href="/Special2019052401.html" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">第二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="/Special2019051701.html" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019年机器人产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="/Special2019042601.html" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联网的发展前景</a></li><li>· <a href="/Special2019041901.html" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019年光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/imagestempad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <div class="bottom"> <p>本站声明:严禁任何单位和个人模仿、转载、抄袭及冒名中国工业电器网(cnelc.com?/p><p><a href="">中国工业电器?/a> | <a href="/HelpJob.html">诚聘英才</a> | <a href="/html/helpH10.Html.html">关于我们</a> | <a href="/html/helpH7.Html.html">会员服务</a> | <a href="/html/helpH12.Html.html">广告服务</a>| <a href="/html/helpH14.Html.html">意见/业务</a> | <a href="/html/helpH15.Html.html">帮助中心</a> | <a href="/user.html"> 在线投稿</a> | <a href="/Links.html">友情链接</a> | <a href="/html/helpH16.Html.html">联系我们</a> |<a href="/html/SetMap.html" target="_blank">网站地图</a></p><p> 会员服务:<a><img border="0" src="/images/imagesqqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 广告合作:<a><img border="0" src="/images/imagesqqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 关键词推?<a><img border="0" src="/images/imagesqqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 战略合作:<a><img border="0" src="/images/imagesqqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 新闻投稿:<a><img border="0" src="/images/imagesqqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a><p>中国工业电器网服务热线:400-688-6377 合作电话?21-39550999 传真?21-59142222 邮编?01812 信箱:cn@cnelc.com新闻投稿邮箱:news@cnelc.com</p><p>上海总公司地址:上?金园一?99号(中国工业电器大厦) 法律顾问:浙江海昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证:沪B2-20180642 </p><p>上海易电网络科技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a><img src='/images/imagescert.png' border='0' /></a><a><img src="/images/Imagespublic2012icon.gif" border="0" alt="" /></a><a><img src="/images/Imagespublic2012img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a><img src="/images/imagesbeian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <div style="text-align:center"></div> </body> </html>